Fråga huruvida viss information utgör företagshemlighet enligt lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Tillika fråga om skadestånd enligt lagen.


Lagrum:
1 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 2 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 6 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter; 9 § lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
NJA 1998 s 633 (nr 98)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-11-06

Målnummer:
T1038-97