Fråga vilken betydelse en borgensförbindelse har för straffansvar och skadeståndsskyldighet för förskingringsbrott, när borgensåtagandet avsett också annan betalningsskyldighet än den som gällt de medel som den åtalade haft att redovisa för.


Lagrum:
10 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 10 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1998 s 583 (nr 89)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-10-23

Målnummer:
B184-96