Framställning av cannabis (marijuana) genom odling i hemmet har, med hänsyn till den mängd som producerats i förening med att odlingen bedrivits i stor skala, systematiskt och med användning av avancerad utrustning, bedömts som grovt narkotikabrott. - Även fråga om tillämpning av 51 kap 23 a § RB.


Lagrum:
1 § narkotikastrafflagen (1968:64); 3 § narkotikastrafflagen (1968:64); 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 33 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 34 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); NJA 1990 s. 210
NJA 1990 s. 210; NJA 1995 s. 661; NJA 1996 s. 478; NJA 1997 s. 193
NJA 1998 s 512 (nr 78)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-09-08

Målnummer:
B2521-98