En målsägande, som väckt enskilt åtal för brott under allmänt åtal, har ansetts kunna komplettera sin ansökan om stämning med ett därefter fattat beslut att allmänt åtal inte skall äga rum.


Lagrum:
20 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 47 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 319 (nr 51)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-05-27

Målnummer:
B2384-97