Fråga om förutsättningar förelegat för rätt till kränkningsersättning. 1 kap 3 § skadeståndslagen.


Lagrum:
1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); 13 kap. 3 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1998 s 310 (nr 50)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-05-26

Målnummer:
T4483-97