Fråga om häktning i HovR efter frikännande dom i TR.


Lagrum:
24 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 24 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); NJA 1973 s. 157
NJA 1973 s. 157; NJA 1987 s. 876
NJA 1998 s 246 (nr 39)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-16

Målnummer:
Ö1396-98