Fråga om HovR bort hålla muntlig förhandling i tvist angående bevakning i konkurs.


Lagrum:
52 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna; 16 kap. 2 § konkurslagen (1934:67); NJA 1988 s. 572
NJA 1988 s. 572; NJA 1991 s. 188; NJA 1992 s. 363; NJA 1992 s. 513; NJA 1993 s. 109; NJA 1993 s. 111; NJA 1994 s. 290; NJA 1997 s. 121; NJA 1997 s. 579; NJA 1997 s. 597
NJA 1998 s 232 (nr 36)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-09

Målnummer:
Ö4546-96