I fall då staten har betalat ut lönegarantimedel har staten ansetts berättigad till utdelning i konkursen också för ränta enligt vad som gäller för arbetstagarnas fordringar.


Lagrum:
10 § lag (1970:741) om statlig lönegaranti vid konkurs; 28 § lönegarantilagen (1992:497); 12 § förmånsrättslagen (1970:979); 5 kap. 11 § konkurslagen (1987:672)
NJA 1998 s 219 (nr 33)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-04-07

Målnummer:
Ö628-96