Fråga, vid klagan över domvilla, om verkan av att Domstolsverket medgivit yrkande om undanröjande av förpliktelse att ersätta motparts rättshjälpskostnad.


Lagrum:
18 kap. 5 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 4 rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 3 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1998 s 139 (nr 21)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-03-12

Målnummer:
Ö2637-97