Fråga i mål om ansvar för försök till mord om gärningsmannens uppsåt.


Lagrum:
23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1998 s 86 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-02-27

Målnummer:
B4733-97