Ersättning för lidande på grund av bankrån. Även fråga om rättegångskostnad.


Lagrum:
1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); 18 kap. 4 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1991 s. 766
NJA 1991 s. 766; NJA 1992 s. 541; NJA 1997 s. 315; NJA 1973 s. 623
NJA 1997 s 723 (nr 119)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-10-27

Målnummer:
B5491-96