Överklagande av domstols beslut har ansetts inte kunna ske genom skrift som ingivits till domstolen redan innan beslutet meddelats.


Lagrum:
50 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 52 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 55 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 56 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 673 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-10-14

Målnummer:
Ö3758-97