Fråga om påföljd för grov förskingring.


Lagrum:
10 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); NJA 1989 s. 810
NJA 1989 s. 810; NJA 1992 s. 190; NJA 1992 s. 470
NJA 1997 s 652 (nr 109)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-10-09

Målnummer:
B273-97