Pojkar har omskurits på begäran av sina vårdnadshavare. Befriar samtycket den som utfört omskärelserna från ansvar för misshandel?


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1997 s 636 (nr 107)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-09-29

Målnummer:
B2237-96