Straffmätning vid försök till grov varusmuggling avseende 25 000 liter 96-procentig sprit.


Lagrum:
3 § lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 8 § 1 st. lag (1960:418) om straff för varusmuggling; 23 kap. 1 § 2 st. brottsbalken (1962:700); 29 kap. 2 § 6 brottsbalken (1962:700)
NJA 1997 s 622 (nr 105)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-09-17

Målnummer:
B2771-97