Rån eller utpressning?


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 9 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1997 s 507 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-07-09

Målnummer:
B1047-96