Påföljd för femtonårig gärningsman vid brott mot lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål.


Lagrum:
1 § lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål; 4 § lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål; 29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1997 s 476 (nr 81)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-06-26

Målnummer:
B366-97