TR har i beslut i brottmålsdom prövat en fråga om skyldighet att ersätta rättegångskostnad. Eftersom beslutet enligt 49 kap 5 § 4 RB fick överklagas särskilt, omfattades det till följd av 13 § 4 st samma kap inte av något krav på prövningstillstånd i HovR:n.


Lagrum:
49 kap. 5 § 4 rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 13 § 4 st. rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 475 (nr 80)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-06-26

Målnummer:
Ö1110-96