Påföljden för vägran att utföra vapenfri tjänst har bestämts till villkorlig dom och böter, trots att den dömde tidigare stått under åtal för liknande brott och därvid frikänts på grund av en brist i åklagarens gärningsbeskrivning.


Lagrum:
16 § 2 st. lag (1966:413) om vapenfri tjänst; 10 kap. 2 § lag (1994:1809) om totalförsvarsplikt; NJA 1981 s. 474
NJA 1981 s. 474; NJA 1983 s. 897; NJA 1983 s. 899; NJA 1984 s. 745; NJA 1985 s. 475; NJA 1985 s. 851; NJA 1986 s. 511; NJA 1992 s. 590
NJA 1997 s 329 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-05-23

Målnummer:
B1154-95