Fråga om jäv för intresseledamöter i arbetsdomstolen.


Lagrum:
3 kap. 1 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 3 kap. 2 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 3 kap. 3 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 3 kap. 4 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 3 kap. 5 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 3 kap. 6 § lag (1974:371) om rättegången i arbetstvister; 4 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 14 § rättegångsbalken (1942:740); 4 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 58 kap. 1 § 1 st. 4 rättegångsbalken (1942:740); 59 kap. 1 § 1 st. 4 p. rättegångsbalken (1942:740); Artikel 6 konventionen angående skydd för de grundläggande friheterna; Lag (1994:1219) om konventionen angående skydd för de grundläggande friheterna
NJA 1997 s 235 (nr 47)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-04-29

Målnummer:
Ö2585-96