Fråga om möjlighet för kommun att meddela lokala föreskrifter för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. 3 kap 8 och 12 §§ ordningslagen (1993:1617).


Lagrum:
3 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617); 3 kap. 8 § ordningslagen (1993:1617); 12 § ordningslagen (1993:1617)
NJA 1997 s 179 (nr 37)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-03-25

Målnummer:
B2346-95