Avräkning av häktningstid.


Lagrum:
33 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 19 § lag (1974:202) om beräkning av strafftid m.m.
NJA 1997 s 125 (nr 26)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-03-06

Målnummer:
Ö638-97