En målsägande som biträtt åtalet har tillerkänts ersättning för utredningskostnader när målsäganden haft fog för bedömningen att åklagaren inte skulle låta utföra motsvarande utredning.


Lagrum:
18 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 8 § rättegångsbalken (1942:740); 18 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740); 31 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1997 s 79 (nr 17)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-02-24

Målnummer:
B2260-96