Fråga om påföljd för yngling som vid 17 års ålder gjort sig skyldig till mened.


Lagrum:
15 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 757 (nr 126)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-12-16

Målnummer:
B4104-96