Ersättning för sveda och värk samt kränkning vid människorov och grov våldtäkt avseende nioårig flicka.


Lagrum:
4 kap. 1 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 6 kap. 1 § 3 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 687 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-11-18

Målnummer:
T2742-94