Överenskommet pris kan inte jämkas enligt köplagen.


Lagrum:
47 § köplagen (1990:931); 45 § köplagen (1990:931)
NJA 1996 s 663 (nr 108)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-11-12

Målnummer:
T4476-95