Fråga om påföljd för 16-åring som dömts för mord. Tillika fråga om skadestånd till den mördades anhöriga, som var bosatta utomlands.


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); NJA 1985 s. 757
NJA 1985 s. 757; NJA 1988 s. 55; NJA 1989 s. 870; NJA 1990 s. 578; NJA 1990 s. 622; NJA 1993 s. 456
NJA 1996 s 509 (nr 84)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-10-02

Målnummer:
B3345-96