Sexuellt utnyttjande eller sexuellt ofredande? 6 kap 3 § 1 st och 7 § 3 st BrB.


Lagrum:
6 kap. 3 § 1 st. brottsbalken (1962:700); 6 kap. 7 § 3 st. brottsbalken (1962:700); NJA 1991 s. 228
NJA 1991 s. 228; NJA 1992 s. 585; NJA 1993 s. 616
NJA 1996 s 418 (nr 67)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-06-27

Målnummer:
B4922-95