Då en målsägandes enskilda anspråk gentemot samma person i anledning av flera brott prövats i en rättegäng tillsammans med åtalet, har värdet av vad som sammanlagt yrkats i TR:n ansetts avgörande för huruvida prövningstillstånd krävs i HovR:n i skadeståndsdelen. 49 kap 12 § 1 st och 13 § 2 st samt 1 kap 3 d § 3 st RB.


Lagrum:
49 kap. 12 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740); 49 kap. 13 § 2 st. rättegångsbalken (1942:740); 1 kap. 3 d § 3 st. rättegångsbalken (1942:740); NJA 1995 s. 558
NJA 1995 s. 558; NJA 1996 s. 14
NJA 1996 s 393 (nr 63)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-06-18

Målnummer:
Ö3625-94