Förberedelse till misshandel?


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 244 (nr 38)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-04-03

Målnummer:
B5548-94