Beviskravet i mål om våldtäkt. Tillika fråga om skyddande av brottsling. 6 kap 1 § och 17 kap 11 § BrB.


Lagrum:
6 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 17 kap. 11 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1980 s. 725. NJA 1991 s. 83; NJA 1992 s. 446
NJA 1996 s 176 (nr 27)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
18 mars 1996

Målnummer:
DB 57