Fråga i mål angående ansvar för tillverkning av brandbomber i syfte att föröva grov misshandel om gärningen var fri från straff på grund av att bomberna var avsedda att användas endast i en nödvärnssituation. - Även spörsmål om faran för brottets fullbordan var ringa.


Lagrum:
3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 24 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1985 s. 757
NJA 1985 s. 757; NJA 1981 s. 1057
NJA 1996 s 93 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-02-26

Målnummer:
B2923-95