Beslut i fråga som hänskjutits av TR till HD:s prövning. En defekt fläns har svetsats samman med en annan komponent till en kapsel i en flygplansmotor. Kapseln har på grund av felet kasserats. Den felaktiga flänsen har ansetts ha förorsakat en sakskada.


Lagrum:
2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207); 56 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1996 s 68 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-02-20

Målnummer:
Ö5451-94