Undertecknande med annans namn av formulär för beställning av identitetskort har ansetts utgöra urkundsförfalskning och inte osant intygande. 14 kap 1 § BrB. Med hänsyn till att brotten begåtts av personer som varit 16 resp 17 år gamla har påföljden med tillämpning av 29 kap 7 § BrB bestämts till dagsböter.


Lagrum:
14 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 15 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 29 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); NJA 1962 s. 328
NJA 1962 s. 328; NJA 1966 s. 299; NJA 1971 s. 616
NJA 1996 s 63 (nr 8)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-02-14

Målnummer:
B5430-95