Fråga om personer som främjat gärningar, bestående i att annan med ett automatvapen skjutit ihjäl fyra människor och försökt skjuta ihjäl och därvid skadat många andra, handlat med uppsåt.


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1996 s 27 (nr 5)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-02-09

Målnummer:
B4224-95