Mord eller dråp?


Lagrum:
3 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); NJA 1980 s. 407
NJA 1980 s. 407; NJA 1985 s. 510; NJA 1987 s. 33; NJA 1989 s. 97; NJA 1994 s. 310
NJA 1995 s 464 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-08-30

Målnummer:
B3478-95