En HIV-smittad kvinna hade oskyddat vaginalt samlag och orala samlag. Fråga om ansvar för försök till grov misshandel alternativt framkallande av fara för annan.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 9 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1994 s. 614
NJA 1994 s. 614; NJA 1995 s. 119
NJA 1995 s 448 (nr 71)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-07-31

Målnummer:
B2538-95