Försök till rån?


Lagrum:
8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); NJA 1954 s. 406
NJA 1954 s. 406; NJA 1962 s. 56; NJA 1989 s. 456; NJA 1990 s. 354; NJA 1991 s. 332
NJA 1995 s 405 (nr 65)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-06-26

Målnummer:
B1469-95