Våldsamt upplopp?


Lagrum:
16 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 16 kap. 2 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 311 (nr 51)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-05-22

Målnummer:
B5251-94