Påföljd för allmänfarlig vårdslöshet, grovt brott, som begåtts av en 20-åring.


Lagrum:
13 kap. 6 § 2 st. brottsbalken (1962:700); 29 kap. 7 § 2 st. brottsbalken (1962:700); 30 kap. 5 § 2 st. brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 145 (nr 21)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-03-15

Målnummer:
B1481-94