Fråga om eventuellt uppsåt vid åtal för grov misshandel och försök till sådant brott när HIV-smittad person haft samlag med andra. Ansvar också för spridande av smitta?


Lagrum:
3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 11 § brottsbalken (1962:700); 13 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 13 kap. 12 § brottsbalken (1962:700); 7 kap. 1 § sekretresslagen (1980:100); 7 kap. 22 § sekretresslagen (1980:100); 9 kap. 16 § sekretresslagen (1980:100); 9 kap. 17 § sekretresslagen (1980:100); 9 kap. 18 § sekretresslagen (1980:100); 12 kap. 1 § sekretresslagen (1980:100)
NJA 1994 s. 614
NJA 1995 s 119 (nr 19)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
10 mars 1995

Målnummer:
DB 33