Fråga om påföljd för dopningsbrott (I och II).


Lagrum:
3 § lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel; 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 89 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-02-24

Målnummer:
B3004-93