Bestämmelsen om olaga intrång har ansetts inte vara tillämplig då en person, som av affärsinnehavare förbjudits att besöka hans affärslokal, trots förbudet gått in i lokalen.


Lagrum:
4 kap. 6 § andra st. brottsbalken (1962:700); 1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1995 s 84 (nr 13)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-02-23

Målnummer:
B4354-93