Fråga om målsägande, som i brottmål fört talan om skadestånd, haft giltig ursäkt för att åberopa viss bevisning först i hovrätten, dit målet överklagats endast i skadeståndsdelen.


Lagrum:
22 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); 22 kap. 2 § rättegångsbalken (1942:740); 22 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740); 45 kap. 13 § rättegångsbalken (1942:740); 50 kap. 25 § tredje st. rättegångsbalken (1942:740); 51 kap. 30 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1995 s 41 (nr 9)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-02-10

Målnummer:
T970-93