Grovt rån?


Lagrum:
1 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); NJA 1972 s. 323
NJA 1972 s. 323; NJA 1988 s. 321; NJA 1989 s. 829; NJA 1992 s. 357
NJA 1994 s 732 (nr 130)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-12-22

Målnummer:
B4446-94