Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp.


Lagrum:
8 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 8 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); NJA 1985 s. 384
NJA 1985 s. 384; NJA 1986 s. 663; NJA 1988 s. 351; NJA 1990 s. 743
NJA 1994 s 699 (nr 125)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-12-09

Målnummer:
B1414-94