Tryckfrihetsbrott. Fråga om ansvar för förtalsbrott och om bestämmande av skadestånd för lidande.


Lagrum:
7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 11 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 11 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen (1949:105); 5 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 5 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 1 kap. 3 § skadeståndslagen (1972:207); NJA 1966 s. 565
NJA 1966 s. 565; NJA 1992 s. 594
NJA 1994 s 637 (nr 115)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-11-16

Målnummer:
B3252-93