En HIV-smittad man hade fullbordat samlag med en kvinna som inte kände till hans sjukdom. Kvinnan blev inte smittad. Fråga om brottsrubricering och påföljd.


Lagrum:
1 kap. 2 § brottsbalken (1962:700); 3 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); 23 kap. 1 § brottsbalken (1962:700); 51 kap. 23 a § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 1994 s 614 (nr 108)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-10-31

Målnummer:
B3187-94