Fråga om påföljd - skyddstillsyn jämte fängelse eller skyddstillsyn med föreskrift om samhällstjänst - för upprepad hustrumisshandel samt olaga frihetsberövande.


Lagrum:
3 kap. 5 § brottsbalken (1962:700); 4 kap. 2 § andra st. brottsbalken (1962:700); 28 kap. 3 § brottsbalken (1962:700); 1 § lag (1989:928) om samhällstjänst
NJA 1994 s 468 (nr 81)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-07-06

Målnummer:
B4980-93