Frågor, vid åtal för insiderbrottslighet, om handel har skett på värdepappersmarknaden och om den ägt rum under s k förbjuden tid. Tillika fråga om vinning av brott som tillfallit juridisk person skall förklaras förverkad även hos gärningsmannen.


Lagrum:
7 § lag (1985:571) om värdepappersmarknaden; 28 § lag (1985:571) om värdepappersmarknaden; 31 § lag (1985:571) om värdepappersmarknaden; 2 § insiderlagen (1990:1342); 4 § insiderlagen (1990:1342); 21 § insiderlagen (1990:1342); 23 § insiderlagen (1990:1342); 36 kap. 5 § brottsbalken (1962:700)
NJA 1994 s 404 (nr 73)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-06-10

Målnummer:
B2550-93